Tjenester

Utvikling av forretningsplaner

Vi bistår bedrifter i etableringsfasen med å utvikle komplette forretningsplaner.

Vi bistår også med å endre forretningsgrunnlaget under kundenes endringsprosesser, der dette er nødvendig.

Konsesjonssøknader

Vårt selskap har gjennom mer enn 20 år bistått mange kunder med å utforme søknader om konsesjoner for oppdrett, med tilhørende dokumentasjoner, av arter som laks, ørret, torsk, kveite, blåskjell så vel som røye. I den senere tid har vi også arbeidet frem konsesjonssøknader for dyrking av tare utenfor kysten.

Eksport

Vi bistår kunder med å utvikle eksportplaner når kundene har ønsker om å bevege seg inn på et komplisert område som eksport av sine varer og/eller tjenester.I tillegg så bidrar vi med vår kunnskap ved etablering i nye internasjonale markeder.

Ledelse av nettverksprosjekter

Vår bedrift har også utviklet og ledet arbeider innenfor nettverksprosjekter. I de siste årene har vi arbeidet mye med dette innenfor salg og markedsføring av norsk sjømat i inn-og utland.

Merkevarebygging

Vi bistår kundene våre med å utvikle strategiske planer for merkevarebygging og assosiasjonsmarkedsføring.

Styrearbeid

Kurt Oterhals har betydelig erfaring fra styrearbeid i en lang rekke havbruksselskaper, samt eksport- og distribusjonsselskaper – også fra en rekke utenlandske selskaper.

Bistand med tilskuddsøknader

Vårt selskap har lang erfaring i å bistå våre kunder med søknader om tilskudd fra;

  • Innovasjon Norge
  • Skattefunn
  • Andre offentlige ordninger
  • EU-finansiering

Bistand med finansiering

Vi bistår våre kunder med søknad om lånefinansiering, men har ledet arbeidet med egenkapitalfinansiering for flere av våre fornøyde kunder.

Management til leie

For kunder i omstillingsprosesser har vårt selskap også bidratt med ledelseskompetanse over lengre perioder

  • Strategi- og forretningsutvikling
  • Budsjettering, rapportering og implementering av styringsmodeller/-verktøy
  • Effektivisering/prosessforbedring
  • Gjennomføring av omorganiseringer/nedbemanninger